Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
DGOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling
DGTB Dienst voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding
DIGO Dienst voor Investeringen van het Gesubsidieerd Onderwijs
DOP Diensten Ondersteuningsplan
DSM IV Diagnostic Statistical Manual 4e editie
DVC Dienstverleningscentrum
DVO Dienst voor Onthaalouders - Dienst voor Onderwijsontwikkeling