Info uit het werkveld

Participatie in het vrijwilligerswerk: van woorden naar daden 17.01.2020
Vorming ‘met succes vrijwilligers werven’ 17.01.2020
Infomoment: vrijwilligerswet en –verzekering | 28 april 2020 17.01.2020
19 en 20 maart: congres traumasensitief (be)handelen 17.01.2020
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) (voor studenten VIVES) 14.01.2020
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 14.01.2020
Klasprikkels en breinvriendelijk leren 14.01.2020
Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 14.01.2020
Van Moetivatie naar Motivatie: verdieping en uitbreiding van het Foto-interview als instrument voor coaching 14.01.2020
DCD, alleen problemen met motoriek? 14.01.2020
Terugkomdag Hodson en Paden 14.01.2020
Buiten de lijnen: Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met speciale behoeften 14.01.2020
Executieve functies en de rol van rust 14.01.2020
Basisworkshop Leespraat 14.01.2020
Conflictcoaching 14.01.2020
Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 14.01.2020
Infant Mental Health. Wie het kleine niet eert... 14.01.2020
Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 14.01.2020
Lezen en spellen met Taal in Blokjes - Een fonologische en evidence-based methode 14.01.2020
Beroepsgeheim, familierecht en GDPR 14.01.2020
Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 14.01.2020
Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 14.01.2020
Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken 14.01.2020
Emoties bij mensen met een NAH 14.01.2020
Zie wat ik zie, doe wat ik doe! Stimuleren van imitatie en gedeelde aandacht bij jonge kinderen met ASS 14.01.2020
Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 14.01.2020
Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Welke ondersteuning kan hen helpen? 14.01.2020
Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen 14.01.2020
Samenwerken met netwerken van personen met NAH 14.01.2020
Diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen uit gezinnen met een migratieachtergrond 14.01.2020
"Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 14.01.2020
Basiscursus PROMPT 14.01.2020
Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs 14.01.2020
Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school 14.01.2020
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 14.01.2020
Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (DAG 2) 14.01.2020
Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (2 DAGEN) 14.01.2020
Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (DAG 1) 14.01.2020
Terugkomdag Zintuiglijke prikkelverwerking 14.01.2020
Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders: uitdagingen en kansen 14.01.2020

Pagina's