Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
WAO Wet op de Arbeidsovereenkomsten
WEP Werkervaringsplan
WGO Wereldgezondheidsorganisatie
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen
WSE Werk en Sociale Economie
WVC departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WVG Welzijn, Volksgezondheid & Gezin