Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
ICD International Classifications of Disabilities
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
ICH Internationale Classificatie Handicap
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IHP Individueel Handelingsplan
IJH Integrale Jeugdhulpverlening
IKZ Integrale Kwaliteitszorg
IMB Individuele Materiƫle Bijstand
IMC Interministeriƫle Conferentie
IROJ Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid
IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap
IVArp Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVT Inkomensvervangende Tegemoetkoming