Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
MARIBEL Model Analysing of the Rapid Investment of the Belgian Economy of Life
MB Ministerieel Besluit
MDRO Multi-Drug Resistente Organismen
MDT Multidisciplinair Team
MDV multidisciplinair verslag
MFC multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap
MMC Mindermobielencentrales
MMPP Personen met een medische, mentale, psychische en psychiatrische beperking
MOF Als Misdaad Omschreven Feit
mohm mobiliteitshulpmiddelen
MRW manuele rolwagen
MSOC Medisch Sociaal Opvangcentrum