Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
RAG Risk Assessment Group
RAR rolstoeladviesrapport
RAT rolstoeladviesteam
RC Raadgevend Comité
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RMG Risk Management Group
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp(-verlening)
RTJ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
RVA Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
RVS Raad Van State
RVT Rust- en Verzorgingstehuis
RWP Rijksdienst voor Werknemerspensioenen