Afkortingen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
VTO Vorming, Training en Opleiding
VUB Vrije Universiteit Brussel
VVA Vlaamse Vereniging voor Autisme
VVAG Vlaamse Vereniging van Artsen in de Gehandicaptensector
VVL Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
VVP Vereniging Vlaamse Provincies
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
VZW Vereniging Zonder Winstoogmerk

Pagina's