Contactpersoon:

Sluyts Nathalie
nathalie.sluyts@vlaamse-ouderenraad.be
022093453
 

Studiedag Samen sterk voor ouderen in beweging: 26-10-2018

Printervriendelijke versiePDF version

Op vrijdag 26 oktober 2018 heten we jullie van harte welkom op de studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’, georganiseerd door de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Meer ouderen laten bewegen en tegelijk ook ouderen meer laten bewegen? Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch is er bij vele ouderen de wil om actief en gezond ouder te worden.

Maar hoe kan je als middenveldorganisatie je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen?

Tot nog toe is er weinig of versnipperde literatuur of concrete aanbevelingen beschikbaar rond ouderen en beweging, over verschillende sectoren heen. Op deze studiedag lanceren we de eerste gezamenlijke visienota en brochure rond ouderen en bewegen in verschillende contexten: vrije tijd (inclusief sport), thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk. Voor het eerst worden een dergelijke visie, werkkader en inspirerende voorbeelden gebundeld voor Vlaamse middenveldorganisaties uit verschillende sectoren.

De brochure biedt handvaten, aanbevelingen en tips om aan de slag te gaan. Want elke oudere, jongere, middenveldorganisatie, gemeente, beleidsmaker, adviesraad, woonzorgvoorziening, ... heeft zijn eigen expertise en ervaringen binnen een bepaalde sector.

Tijdens de studiedag zullen we verschillende deelluiken belichten : Wat willen ouderen zelf? Welke goede praktijkvoorbeelden kunnen inspireren? Wat kan een samenwerking tussen sectoren opleveren? Hoe kan je ouderen in kwetsbare situaties bereiken? Welke succesfactoren kunnen bijdragen tot een sterker bewegingsbeleid?

We doen daarbij ook een warme oproep aan middenveldorganisaties uit alle sectoren om de visienota te ondertekenen en samen het engagement aan te gaan om ouderen meer in beweging te brengen. Bundel jullie krachten, benut de kansen die zich aandienen en koppel dit aan één gemeenschappelijke visie en doel. Zo heb je de sleutels in handen voor een succesvol bewegingsbeleid op maat van de wensen en noden van ouderen.

Elke stap vooruit telt!

In september ontvang je de officiële uitnodiging met het volledige programma. Ook inschrijven is dan mogelijk via de Vlaamse Ouderenraad.

Datum: vrijdag 26 oktober van 10u tot 16u
Locatie: Zaal De Schelp van het Vlaams Parlement – Brussel
Doelpubliek: Vlaamse middenveldorganisaties uit gelijk welke sector