30/5 & 6/6 - Basis – Goed inschatten van emotionele ontwikkeling - Gent

Printervriendelijke versiePDF version

Emotionele ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar intussen bewijst dit verrijkende gedachtegoed ook bij tal van andere doelgroepen zijn nut: in het onderwijs, de jeugdhulp, sociaal werk.

Het emotioneel ontwikkelingsniveau goed inschatten is noodzakelijk om kwetsbare mensen met en zonder beperking ondersteuning op maat te bieden.

Meer info: https://www.jo-in.be/vormingen/basis-goed-inschatten-van-emotionele-ontw...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.