27/5 & 3/6 - Emotioneel fit omgaan met stress en trauma in de jeugdzorg - Gent

Printervriendelijke versiePDF version

elke impact heeft stress en trauma op zowel jouw systeem als hulpverlener als dat van de cliënten waarmee je werkt? En hoe kan je hier het best mee omgaan?

Die vragen verkennen we in de workshop “Emotioneel Fit Omgaan met Stress en Trauma in de Jeugdzorg”, een verfrissende workshop die rechtstreeks inspeelt op drie vaststellingen binnen de jeugdzorg:

1. De Onderbenutte Kracht van het Lichaam: We erkennen allemaal het belang van lichamelijke zorg, maar hoe diep integreren we dit in onze begeleiding? Vaak blijft onze benadering oppervlakkig, gericht op mentale en verbale interacties, terwijl het lichaam (het zenuwstelsel) een cruciale rol speelt in zowel de stagnatie als het dynamiseren van herstelprocessen.

2. De Cyclus van Gedragspatronen en Triggers: Jongeren en gezinnen krijgen vaak wel een soort van inzicht in hun patronen en triggers, maar vallen terug in oude gewoonten zodra de druk toeneemt. De fight-respons of de freeze-respons is reeds zo lang aanwezig in hun systeem zodat dit zich herhaalt wanneer er stress wordt toegevoegd. En zo blijft dit een spiraal waarin men dreigt vast te komen zitten.

3. De Hoge Druk op de Begeleider: Net als degenen die we begeleiden, staan wij als hulpverleners ook onder immense druk. Ons eigen stresssysteem wordt dagelijks uitgedaagd door agressie, crisissituaties, veel personeelswissels,- uitval,…, wat onze capaciteit om effectief te ondersteunen beïnvloed.

Meer info: https://www.jo-in.be/vormingen/emotioneel-fit-omgaan-met-stress-en-traum...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.