14/5 - 28/5 - 4/6 - 13/6 Positief omgaan met diversiteit in je vrijwilligerswerking

Printervriendelijke versiePDF version

Deze vormingsdag, ontwikkeld en gegeven door Motief vzw, start met een ervaringsgerichte kennismaking met concepten als meervoudige identiteiten, deelidentiteiten, minder-meerderheidsposities en kruispuntdenken. We staan uitgebreid stil bij de maatschappelijke positie van mensen en groepen in minderheidsposities en op welke manier deze positie een invloed heeft op dagdagelijkse zaken als hulpverlening, arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk, relaties en netwerken, etc.  

In het tweede deel van de vorming zoomen we in op de cases van de deelnemers en toetsen we de eigen houding t.o.v. diversiteit af aan de houding als vrijwilligersverantwoordelijke in een zorginstelling. We reiken ook een kader aan over omgaan met negatieve houdingen t.o.v. diversiteit (bijv. discriminatie, racisme, homofobie, ...)  

De deelnemers gaan naar huis met een aantal tools die ze kunnen toepassen in hun eigen praktijk en in het ondersteunen van vrijwilligers in zorginstellingen.

Motief vzw vraagt de input van alle deelnemers zodat ze de vorming kunnen aanpassen aan jullie noden. Vul hier de korte vragenlijst in (5 vragen): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyB1f_uFcJWdMTWQ1ut2PMqejRDiznwnAXZTf91z-kPs-uw/viewform

Schrijf je meteen in voor de datum of locatie die je past! Het vindt plaats van 9u30 tot 16u30.

Gratis voor Presentverantwoordelijken, anderen betalen 120 euro. 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.