9 en 23 november 2021 - Bind-Kracht vorming 'Ouderen in armoede en eenzaamheid'

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod/ouderen-in-armoede...
> Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 9 en 23 november 2021

Eenzaamheid en isolement treft veel ouderen. Ze ervaren zichzelf als last voor een ander en vinden nog weinig zin en betekenis. Er is de steeds maar meer inkrimpende bestaansruimte, het netwerk dat verschraalt en de toenemende gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid. Thuiszorg, thuisverpleegkundigen, buurtwerkers en vrijwilligers verzetten bergen in het tegemoetkomen aan de noden van eenzame ouderen.

Een bijzondere uitdaging is de begeleiding en ondersteuning van ouderen met een belastend levensverhaal en ervaringen van armoede en uitsluiting. Ze worden als lastig ervaren omdat ze vanuit hun leefwereld en ervaringswereld op een eigen manier aandacht, zorg en dialoog opeisen, of anderzijds zorg en nabijheid weigeren. Het verlangen aan betekenisvol contact zit diep.

Hun levensverhalen zijn nog sterk aanwezig of worden verdrongen. Een ondersteunende dialoog vraagt een bijzondere afstemmingsdynamiek. Hulpverleners en vrijwilligers hebben nood aan handvatten in het omgaan met “eigenzinnige ouderen” die in deze moeilijke levensfase nood hebben aan een verbindende, aanhoudende en betekenisvolle contactname.

>> Voor wie?
Thuiszorgmedewerkers, rusthuis verzorgenden en verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers die werken met bejaarden of in buurten met veel geïsoleerde en gemarginaliseerde bejaarden, OCMW-medewerkers, medewerkers mutualiteiten, straathoekwerkers en samenlevingsopbouwwerkers.

>> Programma
- Korte kennismaking en de context waarin de deelnemers geconfronteerd worden met de doelgroep
- Ouder worden, eenzaamheid en betekenis: verhalen van onze ervaringscoaches
- Maatjesprojecten en handvatten voor een versterkende contactname op maat
- Oefening met de ervaringscoaches bij het verkennen van de leefomgeving en de stress-balans
- Verdiepende contacten en ruimte voor levensverhalen: aandachtspunten en valkuilen
- Werken met gave gebieden en restanten van trots en waardigheid
- Verbindende acties in de nabije buurt en toeleiding naar diensten en bredere netwerken
- Er wordt gewerkt in een rijke afwisseling van verhalen, filmopnames, getuigenissen en opdrachten, waarbij ook eigen knalverhalen aan bod kunnen komen

>> Praktisch
> Wanneer? Dinsdag 9 en 23 november 2021. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.
> Locatie? De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
> Trainer? Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
> Prijs? 220 euro, broodjeslunch inbegrepen

https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod/ouderen-in-armoede...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.