Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen met als doel samen te werken aan ‘sterker vrijwilligen’. Ze richten zich vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Als coördinerende partner zette ze mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.

Ze geven informatie over de wetgeving, over de rechten en de plichten van vrijwilligers en -organisaties, over de manier waarop de regelingen geïmplementeerd kunnen worden en wat de juiste interpretaties zijn. Vrijwilligerswerkingen kunnen bij hen ook terecht voor advies omtrent de instrumenten die ze ontwikkelen voor de uitbouw en/of de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/