Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

Printervriendelijke versiePDF version

Het beleid dat zorgt voor mogelijkheden, ondersteuning en bescherming van vrijwilligers in België is versnipperd. Er is de institutionele context van het federale België, het Vlaamse niveau, de provinciale en lokale overheden én elke sector of domein waarbinnen een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, is nagenoeg op zichzelf aangewezen. Bovendien handelen vrijwilligers en hun organisaties in een context van wetgeving en regelgeving die het hen soms nodeloos complex maakt of verhindert optimaal in te zetten op de kerntaak van hun vrijwillig engagement. Daarom wil de Vlaamse Regering het vrijwilligersbeleid meer gecoördineerd aanpakken met als doel intersectoraal samen te werken en zo te komen tot een verbeterde omgeving, ondersteuning en waardering van vrijwilligers.

In het kader van dit gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid werden een visie en een concreet actieplan uitgewerkt. Daarin worden volgende prioriteiten opgesomd: vrijwilligerswerk 'zuiver' houden, vrijwilligers beschermen, inzetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers, het verenigingsleven ondersteunen, iedereen de kans geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen en vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken. 

Het actieplan wordt nu stap per stap uitgevoerd. Zo werd, onder andere, in 2018 het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk versterkt, zodat het nu verder kan evolueren naar een intersectoraal Vlaams Expertisecentrum Vrijwilligerswerk en werd in 2019 de gratis vrijwilligersverzekering geactualiseerd, met o.a. een gedigitaliseerde aanvraagprocedure.

Het Horizontaal overleg vrijwilligersbeleid blijft verder werken aan concrete beleidsmaatregelen en instrumenten om dit gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid te versterken, zodat het klimaat waarin vrijwilligerswerk gedijt, stap voor stap structureel kan verbeteren.

Meer info op de website van het deparement cultuur, jeugd en media.