Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Printervriendelijke versiePDF version

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is het steunpunt voor vrijwilligerswerk te Brussel. Dit steunpunt is onderdeel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel promoot vrijwilligerswerk in Brussel en wil een brug slaan tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door het aanbieden van vormingen en publicaties, de vacaturebank, actieve ondersteuning van organisaties, het geven van informatie, enz. 

Meer info:  http://www.kenniscentrumwwz.be/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Brussel

 

Contactgegevens:

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Lakensestraat 76 bus 2
1000 Brussel
tel. 02 218 55 16

vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be