Hoge Raad voor Vrijwilligers

Printervriendelijke versiePDF version

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Hoge Raad is burgers en overheid met elkaar in contact brengen in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en geeft advies aan de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger. Het doel van de HRV is voortdurende aandacht te garanderen voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

De vertegenwoordiging van het Vlaams Welzijnsverbond in deze Raad wordt verzorgd door de stafmedewerker vrijwilligerswerk.

 

Meer info: hogeraadvrijwilligers.belgium.be