Subsidiëring

Printervriendelijke versiePDF version
  • Voor de geldende barema's voor de sector ondersteuning van personen met een handicap klik hier.

  • Voor een simulatie van de personeelskost klik hier.
  • Voor meer info over de subsidiebedragen voor management en vorming voor de sector ondersteuning van personen met een handicap klik hier.

  •  Voor meer info over de kilometervergoeding klik hier.

  • Voor meer informatie over de VIPA-regelgeving klik hier.