PVF: Code van goede praktijk

Printervriendelijke versiePDF version

Op 1 januari 2017 schakelden we met de sector personen met een handicap over naar de Persoonsvolgende Financiering.

Deze nieuwe realiteit stelt ons voor heel wat uitdagingen en treft de organisatie van de ondersteuning voor personen met een handicap tot in zijn fundament: er zijn nieuwe (vergunde en niet-vergunde) aanbieders, er zijn nieuwe partners in het landschap en er zijn ook andere verhoudingen tussen bestaande partners.

De persoon met een handicap voert nu volledig zelf de regie over zijn budget. Hij kan zich daarbij laten ondersteunen door de bijstandsorganisaties.

Als zorgaanbieders en bijstandsorganisaties hebben we, in functie van de gevraagde ondersteuning en de realisatie daarvan, alle belang bij een vlotte samenwerking die met wederzijds begrip verloopt.

Om dit te bewerkstelligen namen de koepels van vergunde zorgaanbieders en de 5 erkende bijstandsorganisaties een gezamenlijk initiatief om deze samenwerking vorm te geven. We ontwikkelden een ‘Code van goed praktijk over de samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties met als doel de kwaliteit van bestaan en eigen regie van de budgethouder te verhogen.’

U de inhoud van de code nalezen op deze website.

Als koepel vinden we het belangrijk om onze leden op te roepen deze code te ondertekenen. Door te ondertekenen engageert u zich de code toe te passen en maakt u dat engagement kenbaar aan de buitenwereld.

 

U kan de code ondertekenen door op de website bij ‘onderschrijven’ de naam van uw organisatie in te geven.