Leden CAR

Printervriendelijke versiePDF version

Het Verbond groepeert ook centra voor ambulante revalidatie. Zij richten zich zowel naar kinderen als naar volwassenen. Ze worden gefinancierd door het RIZIV via een revalidatieovereenkomst. Het Vlaams Fonds erkent deze centra en betaalt een onderhouds- en investeringstoelage.