Leden CAR

Printervriendelijke versiePDF version

Het Verbond groepeert ook centra voor ambulante revalidatie. Zij richten zich zowel naar kinderen als naar volwassenen. Ze worden gefinancierd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid via een revalidatieovereenkomst. Het VAPH erkent deze centra en betaalt een onderhouds- en investeringstoelage.