Sectorale ledenvergadering OPH

Printervriendelijke versiePDF version

Eén keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de sectorale ledenvergadering (SLV).  De vergadering blikt terug op de werking van het voorbije jaar en keurt het jaaractieplan (JAP) voor het komend jaar goed. Op de SLV staan ook enkele actuele thema's op de agenda.