Kilometervergoeding

Printervriendelijke versiePDF version

De werknemer die met zijn privé-voertuig verplaatsingen doet in opdracht van de werkgever krijgt hiervoor een kilometervergoeding van zijn werkgever.

Voor de bepaling van het bedrag wordt niet alleen rekening gehouden met het indexcijfer van de consumptieprijzen (80%), maar ook met de maximale dagprijzen voor benzine en diesel (20%).

  • PC 319.01 en PC 331: Door de vergoeding te berekenen volgens dit berekeningssysteem bedraagt deze 0,4259 Euro per kilometer voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 (aanpassing per kwartaal).
  • PC 330: Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 gaat het om een forfaitaire vergoeding van 0,4280 Euro per kilometer (jaarlijkse aanpassing op 1 juli).