Kilometervergoeding

Printervriendelijke versiePDF version

De werknemer die met zijn privé-voertuig verplaatsingen doet in opdracht van de werkgever krijgt hiervoor een kilometervergoeding van zijn werkgever. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

Voor de bepaling van het bedrag wordt niet alleen rekening gehouden met het indexcijfer van de consumptieprijzen (80%), maar ook met de maximale dagprijzen voor benzine en diesel (20%).

Door de vergoeding te berekenen volgens dit berekeningssysteem bedraagt deze nu 0,3707 EUR per kilometer voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.