Financiële analyses

Printervriendelijke versiePDF version

Voorzieningen kunnen maar voorzien in een goede zorgverlening naar de cliënten toe indien zij hiervoor over voldoende middelen (zowel wat betreft werking, infrastructuur als personeel) beschikken. Het "welzijn" van de voorzieningen, de afstemming van de subsidiëring op de reële noden, kan in kaart gebracht worden door op regelmatige basis een financiële analyse uit te voeren.

Er is hierbij een dubbele doelstelling. Enerzijds betekent deze analyse een schat aan informatie wat betreft de financiële structuur van de sector, anderzijds is het voor de deelnemende voorzieningen zelf een belangrijk instrument om zich te kunnen vergelijken met andere voorzieningen. Vanuit  het sectorale rapport kan de voorziening zichzelf binnen de sector situeren.

Het Vlaams Welzijnsverbond voert financiële analyses uit voor alle sectoren. Jaarlijks nemen hier, gespreid over de sectoren, ruim 250 voorzieningen aan deel.