Overheidsopdrachten

Printervriendelijke versiePDF version

Een kwaliteitsvol aankoopbeleid is voor elke voorziening in welzijn en zorg een must. Immers, in tijden van budgettaire krapte en toenemende zorgnoden is het realiseren van een zo efficiënt mogelijk aankooptraject – in samenwerking met collegaorganisaties – één manier om kosten te besparen. In die optiek financierde de Vlaamse overheid de drie koepels – SOM, het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro – om samenaankoop in hun sectoren te stimuleren. Met de steun van Flanders Care werden een ruime bevraging en verschillende studiedagen voor de betrokken sectoren georganiseerd. Dit alles resulteerde in de website www.wijkopensamen.be en de publicatie Samen aankopen – een wegwijzer voor de sector welzijn en gezondheidszorg.

Voorliggend draaiboek ‘overheidsopdrachten’ bouwt verder op dit spoor van praktijkgerichte expertisedeling. Met dit draaiboek willen we een concreet stappenplan bezorgen dat je als organisatie op weg helpt om de soms onbekende materie van de wetgeving overheidsopdrachten zo concreet mogelijk te realiseren. Uitgangspunt is een zo vlot mogelijk leesbaar document te ontwerpen, waarin personen die een overheidsopdracht moeten schrijven voor hun voorziening vlot de belangrijkste elementen terugvinden die resultaatbepalend kunnen zijn voor hun opdracht. Het uitgangspunt blijft: ‘Hoe krijg ik een zo goed mogelijk product/dienst aan een zo goed mogelijke prijs en zo goed mogelijke randvoorwaarden op de gepaste plaats?’

In dit draaiboek vind je chronologisch de stappen terug die nodig zijn voor een goede werkwijze. Het betreft geen juridisch werk, zo zijn er al genoeg. Dit boek streeft dan ook geen volledigheid na op juridisch gebied. We kunnen de voorzieningen alleen aanraden om zich voor substantiële opdrachten (>€ 207.000, zeker voor bouwwerken) te laten adviseren door gespecialiseerde bureaus. De uitgaven hiervoor zullen in verhouding tot het te verkrijgen resultaat immers relatief klein zijn en juridische disputen kunnen zo vermeden worden.

Elke stap wordt voorzien van de relevante wetteksten. Die kun je met elke zoekrobot makkelijk op het internet terugvinden. Daarna volgt een stuk verklarende tekst en tot slot volgen een aantal voorbeelden uit de zorg- en welzijnssector.

De auteur Koen Viaene is rond deze thematiek allesbehalve aan zijn proefstuk toe. Als verantwoordelijke overheidsopdrachten bij SAK vzw kent hij de complexe materie van overheidsopdrachten vanuit de praktijk. Eerder verscheen van zijn hand de publicatie Aankoopbeleid op punt, praktische gids om betere resultaten te bekomen met uw overheidsopdrachten. Dit draaiboek is een aanvulling op dit handboek en specifiek op maat geschreven van organisaties in zorg en welzijn. Het boek Aankoopbeleid op punt kan je verkrijgen via Uitgeverij Vanden Broele: catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/660.aspx

 

Blader via onderstaande link door het draaiboek of download het onderaan als pdf.

http://issuu.com/beweging.net/docs/2015_draaiboek_overheidsopdrachten_/13?e=13669313/31333303

Downloads