Zorgcontinuïteit

Printervriendelijke versiePDF version

De zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen is een recht dat minderjarigen garandeert dat wanneer ze overschakelen naar de meerderjarigenhulpverlening, zij evenveel middelen zullen bekomen dan diegene die ze hadden in de jeugdhulp. Zorgcontinuïteit wordt vanaf 2017 gefaseerd ingevoerd voor jongeren die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum. Zorgcontinuïteit moet ervoor zorgt dat jongvolwassenen op het moment dat ze uitstromen uit de minderjarigenzorg, hun ondersteuning naadloos kunnen verder zetten met een persoonsvolgend budget.

Concreet wordt er vanaf 2017 elk jaar één automatische toekenningsgroep zorgcontinuïteit aangeboden door middel van een persoonsvolgend budget beginnende bij de oudste jongvolwassenen. In 2017 gaat dit over de personen met een handicap geboren in 1994 of vroeger. In 2018 over de jongeren geboren in 1996 of vroeger. In 2019 over diegene die geboren zijn in 1998 of vroeger. Op deze manier zouden alle jongeren die de overstap naar meerderjarigenzorg maken in 2020 moeten gegarandeerd zijn van zorgcontinuïteit.

Wie gebruik wil maken van het recht op zorgcontinuïteit moet in elk geval de nieuwe toeleidingsprocedure doorlopen, zo stelt de regelgeving. Er moet immers worden nagegaan of de minderjarige ook als volwassene recht heeft op een PVB (behoren tot de doelgroep) en aan de hand van het ondersteuningsplan en de zorgzwaarte wordt een budgetcategorie bepaald. Is die budgetcategorie hoger dan wat je VAPH ondersteuning als minderjarige heeft gekost, dan krijg je automatisch het budget voor het bedrag dat je in de minderjarigenzorg kostte ter beschikking. De meervraag moet aangevraagd en geprioriteerd worden. Is het budget lager, dan zal het lagere budget ter beschikking zijn. Door middel van automatische toekenningsgroepen krijgen alle jongeren in de overgang naar meerderjarigheid geleidelijk de budgetten toegewezen die zij nodig hebben voor de verderzetting van de hulpverlening.

We maken hierbij wel de kanttekening dat er eigenlijk geen spraken is van zorgcontinuïteit, maar eerder van budgetcontinuïteit. Dit is nog geen garantie dat met dit budget ook dezelfde ondersteuning kan worden geboden in de meerderjarigenzorg.

Het mozaïekbesluit regels vanaf 2017 ook een gefaseerde invoer van de zorgcontinuïteit voor minderjarigen die al op de CRZ stonden. Het zijn dus zowel deze jongeren, als de jongvolwassenen die de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebben, die in aanmerking komen voor een PVB.

Ook voor minderjarig budgethouders van een PAB bestaat de zorgcontinuïteit en wordt de overstap naar een PVB gegarandeerd.

De principes van zorgcontinuïteit zijn geregeld in het Besluit over de toeleiding, hoofdstuk 6 en het Mozaïekbesluit in artikel 9.

De berekenwijze voor de zorgcontinuïteit werd vastgelegd in het MB over de berekening van het budget zorgcontinuïteit (informatief 2018/152).

De middelen om de overgang te garanderen komen uit het uitbreidingsbeleid van de volwassenen.