Globaal plan Jeugdzorg

Printervriendelijke versiePDF version

3 februari 2006 keurde de Vlaamse Regering het globaal plan jeugdzorg goed.  Het globaal plan is gericht op de bijzondere jeugdbijstand.  Het brengt zowel het preventieve voortraject als het specifieke hulpaanbod onder de aandacht.
Het plan benadrukt dat het probleem van het aanbodtekort niet uitsluitend kan en mag opgelost worden door de uitbouw van een groter zorg- en hulpverleningsnet.  Het plan is meer dan een louter lineaire uitbreiding van het aanbod. 
Met het plan wil de minister door 9 werkprincipes het actuele en toekomstige hulpaanbod aansturen.  Naast de uitbreiding en differentiatie van het aanbod van opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening, wil de minister het huidige aanbod ook meer flexibiliseren zodat beter en naadloos op de vraag van de cliënt kan ingespeeld worden.
Dit wordt allemaal geconcretiseerd in 37 doelstellingen