Opvoedingsondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

Het decreet betreffende de opvoedingsondersteuning van 2007 werd opgeheven door het decreet betreffende de preventieve gezinsondersteuning van 2013. Op deze link vindt u de tekst van het decreet betreffende de preventieve gezinsondersteuning. Naast het toepassingsgebied, visie en doelstellingen van de preventieve gezinsondersteuning, vindt u er ook de decretale bepalingen over de huizen van het kind en het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning.

Het Besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan hoger vermeld decreet vindt u op volgende link: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning