Wetgevend kader

Printervriendelijke versiePDF version

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 voor gezondheids- en welzijnsvoorzieningen heeft tot doel de kwaliteit van zorg in de Vlaamse welzijns- en zorgsector te bevorderen. Met dit kaderdecreet wil de overheid de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen responsabiliseren om de kwaliteit van zorg voortdurend te bewaken en te verbeteren.