Toezicht op naleving Kwaliteitsdecreet

Printervriendelijke versiePDF version

Elke erkende voorziening of voorziening die een erkenning heeft aangevraagd verplicht er zich wel toe de gemachtigden van de Vlaamse regering toe te laten ter plaatse het gevoerde kwaliteitsbeleid te verifiëren en te evalueren en alle stappen te ondernemen die daarvoor noodzakelijk zijn. Tot 1 april 2006 werd het toezicht uitgevoerd door de inspectiediensten binnen Kind en Gezin, het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, de Administratie Gezondheidszorg en de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. Met de herstructurering van de Vlaamse Overheid (BBB= Beter Bestuurlijk Beleid) zijn deze inspectiediensten geïntegreerd in het Agentschap Zorginspectie. Vanaf 1 januari 2015 fuseerde Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De website Zorginspectie herbergt een schat aan informatie o.m. over de manier van toezicht houden, inspectierapporten,...