Reprobel

Printervriendelijke versiePDF version

Caritas Catholica Vlaanderen sloot een overeenkomst met Reprobel.

Het eerste contract met Reprobel werd afgesloten in 1998. De looptijd werd daarna telkens voor periodes van twee à drie jaar verlengd tot december 2012, waarna de voorwaarden opnieuw dienden onderhandeld te worden op basis van een eigen marktonderzoek door Reprobel.

Dat marktonderzoek had betrekking op de verschuivingen in het gebruik en dupliceren van documenten via de moderne media. Het kon echter pas in 2013 afgerond en verwerkt worden, zodat ook voor 2013 nog éénmaal een bijkomende verlenging van het contract met een jaar werd toegepast.

Omwille van de nieuwe Europese regelgeving die ondertussen van toepassing werd, acht Reprobel het echter weinig zinvol het contract aan te passen, alvorens deze Europese regelgeving is omgezet in nationale regels. Daarvoor is het wachten op een initiatief van de nieuwe minister van economische zaken van de te vormen regering.

Reprobel stelt daarom voor om de lopende overeenkomst nogmaals voor een periode van 3 jaar te verlengen (van 01.01.2014 tot 31.12.2016). Wel wordt in het voorstel een clausule opgenomen die een herziening van het contract voorziet, ingeval van een wijziging van het bestaand regelgevend kader tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Voor 2014 is het tarief 0,6685 per FTE. Voor 2015 blijft het tarief ongewijzigd.

Tenzij er door Reprobel nog wijzigingen worden doorgevoerd in 2016 aan het lopende contract, blijft het tarief voor 2016 € 0,6685 per FTE.

 

Hier vindt u het overzicht van de informatie over de reprobel

Eind 2001 heeft Caritas een overeenkomst voor de periode 2002-2004 afgesloten met Reprobel rond de verplichte vergoeding voor reprografie.
Voor het jaar 2005 werd een verlenging aan dezelfde voorwaarden gerealiseerd.
Voor de jaren 2006 en 2007 werd het contract verlengd maar met een indexatie.
Voor de periode van 2008-2010 werd een nieuw contract onderhandeld. Dit contract werd voor 2011 en 2012 telkens voor 1 jaar verlengd.
Ook voor de periode van 2014-2016 werd het lopende contract verlengd.

ISBI 1110
ISBI 1066
ISBI 1027
ISBI 971
ISBI 859
Informatief 2007/80
Informatief 2007/79 (enkel sector KO)
ISBI 788
Informatief 2006/062
Informatief 2006/061 (enkel sector KO)
Informatief 2005/002 (enkel sector KO)
Informatief 2004/122
ISBI 570
Informatief 2001/149 (enkel sector KO)
Informatief 2001/148
ISBI 511

ISBI 466

 

Downloads