Reprobel

Printervriendelijke versiePDF version

Momenteel loopt er een overeenkomst met Reprobel voor alle aangesloten voorzieningen van het Vlaams Welzijnsverbond van 2022 tot en met 2024.

Alle aangesloten leden van het Vlaams Welzijnsverbond vallen automatisch onder deze overeenkomst en dienen dus zelf geen bijdrage te betalen.

De bijdrage wordt verrekend met de afrekeningsfactuur van de ledenbijdrage van het desbetreffende jaar (september-oktober).

Voor 2022-2023-2024 is het tarief 0,40 per FTE.

 

De licentie dekt Fotokopieën, Prints en Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermde bronwerken en uitgaven binnen de grenzen van deze Bijzondere Licentievoorwaarden.  Met ‘Fotokopieën’ worden reproducties op papier van papieren bronwerken bedoeld. Met ‘Prints’ worden reproducties op papier van digitale bronwerken bedoeld. Met ‘Digitaal hergebruik’ wordt bedoeld de volgende limitatief omschreven vormen van digitale reproductie en digitale mededeling of beschikbaarstelling van papieren of digitale bronwerken: scans (paper-to-digital); digitale kopieën (digital-to-digital); interne verspreiding via een beveiligd netwerk van de aangesloten voorzieningen of via een interne mail- of chatfunctie voor hun personeelsleden; externe verspreiding maar alleen ter stoffering van een klantendossier of prospectus of in het kader van contractonderhandelingen, advies- of dienstverlening of een wettelijke of gerechtelijke verplichting; reproductie in een digitale presentatie en mededeling of beschikbaarstelling van deze presentatie in het kader van de normale professionele activiteiten van de aangesloten voorzieningen (projectie, interactief bord, ...); digitale archivering op de server van de aangesloten voorzieningen.