Vijf goede redenen om voor het Vlaams Welzijnsverbond te kiezen

Printervriendelijke versiePDF version

Reden 1: dienstverlening

 

Onze leden krijgen informatie uit de eerste hand. We maken de berg aan wetgeving en reglementering overzichtelijk. Zo kan je als directeur of initiatiefnemer nog beter jouw
werk doen.

Als lid krijg je:

 

• gratis persoonlijk advies van onze specialisten. Je kan bij hen terecht met al jouw juridische vragen over personeel, reglementeringen, vzw-wetgeving, belastingen, huren en verhuren, maar ook voor meer inhoudelijke onderwerpen, zoals ethische materies en kwaliteitszorg.

• up-to-date informatie over de recentste ontwikkelingen in de welzijnssectoren via e-mail, de nieuwsbrief De Facto, onze website en sociale media.

• een luisterend oor.

 

Reden 2: netwerk

 

Onze leden vormen een sterk netwerk, 
want samen weten we meer. Je ontmoet collega’s, deelt kennis en laat jouw stem
horen tot in Brussel.

 

Je stuurt mee de beslissingen aan.

 

• Dat gebeurt democratisch en op verschillende niveaus.

• We organiseren provinciale overlegmomenten in een leerrijke sfeer.

• Je kan ook overleggen met collega’s in comités van diensten en voorzieningen.

• Via het directiecomité van jouw sector en de raad van bestuur van het verbond stuur je mee het beleid aan.

• Het Vlaams Welzijnsverbond netwerkt op zijn beurt met andere organisaties. Dat gebeurt in een open en pluralistische sfeer.

• We werken goed samen met andere koepels, gebruikersorganisaties en expertisecentra.

 

Reden 3: visie

 

Het Vlaams Welzijnsverbond houdt de
vinger aan de pols. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen verzamelen
we cijfers en meningen, zodat we samen
een gemeenschappelijke visie kunnen ontwikkelen.

 

Ons ledennetwerk formuleert concrete adviezen en standpunten vanuit een gemeenschappelijke visie.

• Diversiteit, participatie, vermaatschappelijking, vermarkting … Als lid blijf je steeds op de hoogte van recente maatschappelijke tendensen en discussieer je mee.

• We verzamelen cijfers en meningen bij onze leden en betrokken buitenstaanders vooraleer we een standpunt formuleren. Zo ontwikkelen we samen een stevig onderbouwde visie.

• Die visie vertalen we vervolgens naar concrete adviezen en projecten.

 

Reden 4: partner van het beleid

 

Het Vlaams Welzijnsverbond behartigt
de collectieve belangen van zijn leden.
Met onze gemeenschappelijke visie stappen
we naar het beleid.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond laat jouw stem horen.

 

• Jouw stem klinkt in alle belangrijke officiële overleg- en adviesorganen. Denk aan de paritaire comités en de fondsen Sociale Maribel, maar bijvoorbeeld ook aan de adviesorganen van overheidsagentschappen zoals het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Kind en Gezin, en aan de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

• We voeren ook actie. Dat doen we samen met anderen.

• Het Vlaams Welzijnsverbond is de grootste werkgeversorganisatie in onze welzijnssectoren.

 

Reden 5: één aanspreekpunt

 

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als koepel drie welzijnssectoren – jeugdhulp
en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en
kinderopvang – in één organisatie.

Samen staan we sterker.

 

• Door drie sectoren te verenigen, kunnen we het gemeenschappelijke belang nog beter verdedigen.

• We kunnen op die manier ook beter inspelen op sectoroverstijgende beleidsthema’s.

• Onze leden kunnen ten slotte makkelijk eens over het muurtje kijken en leren uit de praktijk van de andere sectoren.