Koopkoepel (vroeger SAK vzw)

Printervriendelijke versiePDF version

Vanaf 01/07/2013 is ook voor uw voorziening de wet op de overheidsopdrachten van toepassing voor uw aankoopbeleid en investeringen.

Sinds 1987 fungeert in West-Vlaanderen Samenaankoop als aankoopvereniging voor die organisaties die aangesloten zijn bij Zorgnet Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond. Ondertussen tellen wij meer dan 450 aangesloten leden in alle Vlaamse provincies.

Onlangs is SAK vzw Koopkoepel geworden, waarbij wij ons meer en meer concentreren op een goede dienstverlening. 

Koopkoepel bestaat uit 4 pijlers: samenaankoop, advies rond aankoop(beleid), opleiding en netwerking. Dit alles volledig ten dienste van de aangesloten leden; wij zijn geen commerciële onderneming.

Wie samenwerkt  met Koopkoepel is voor deze dossiers in regel met de wet op de overheidsopdrachten.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht op www.koopkoepel.be. U vindt er alle inlichtingen over onze werkwijze, onze dossiers en onze vzw.