Over het muurtje kijken: infomoment over persoonsvolgende financiering voor sociale diensten OCMW en vergunde zorgaanbieders VAPH

Printervriendelijke versiePDF version

Hieronder vindt u de documenten van de studiedag.

Sinds 2017 is de financiering in de sector voor personen met een handicap drastisch gewijzigd. De persoonsvolgende financiering ging van start. Hierdoor kregen de cliënten de regie over hun eigen ondersteuningsbudget. Dat is een grote verandering, die ook een aantal uitdagingen met zich meebrengt voor de sociale diensten van de OCMW's.

We informeerden u over het kader van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Voor VAPH-vergunde zorgaanbieders belichtten we de werking van de sociale dienst van het OCMW. Daarna zoomden we in op het kruispunt tussen beiden. Wat betekent de persoonsvolgende financiering voor de sociale dienst van het OCMW? Waarvoor kunnen personen met een handicap terecht bij het OCMW?

voor meer info: Evelien Devriese (evelien.devriese@vlaamswelzijnsverbond.be)

Voor Som vzw: Elke Vande Velde (elke.vandevelde@som.be)

Deze infosessie was een initiatief van VVSG vzw, het Vlaams Welzijnsverbond en Som vzw

 

 

 

 

Downloads