Selectie

Printervriendelijke versiePDF version

1/ Wederzijdse kennismaking:

De verantwoordelijke gezinsopvang geeft de basisinformatie over het beroep kinderbegeleider in de gezinsopvang.  De verantwoordelijke krijgt een beeld van de kandidaat-kinderbegeleider en zijn of haar motivatie.

2/ Veiligheidsonderzoek van het huis:

De verantwoordelijke gezinsopvang  bekijkt het volledige huis en geeft een veiligheidsadvies.  De verantwoordelijke bepaalt een termijn waarbinnen de aanpassingen moeten gebeuren.

3/ Motivatie van de gezinsleden:

De verantwoordelijke informeert bij de andere gezinsleden of zij de keuze van de kandidaat kinderbegeleider steunen.  Hebben zij een goed zicht wat de job als kinderbegeleider gezinsopvang betekent voor het gezinsleven?
Alle gezinsleden boven de 18 jaar leveren een attest van goed zedelijk gedrag af.

4/ Verworven kennis:

Aan de hand van een kennisvragenlijst krijgt de verantwoordelijke gezinsopvang een globaal beeld van wat de kandidaat weet en kent van kinderen en kinderopvang.

5/ Competenties:

De verantwoordelijke zal een methode gebruiken om te peilen of de noodzakelijke basisvaardigheden bij een kandidaat aanwezig zijn.  Deze basisvaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen evolueren en groeien naar een goede kinderbegeleider in de gezinsopvang.