De vijf projecten toegelicht

Printervriendelijke versiePDF version

Bethanië (Genk) – Project: De Kiezelstraat

In hun project De Kiezelstraat werkt Bethanië vanuit hun methodiek Village Project. Deze methodiek vertrekt vanuit de slagzin “It takes a whole village to raise a child”. Ze richten zich tot jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. De jongeren verblijven in een gemeenschaps- of studentenhuis gelegen in de dorpskers van Godsheide, met zowel collectieve als individuele ruimtes. Naast de jongeren wonen hier ook drie huurders op die een engagement opnemen in dit omkaderde wonen. Vertrekkende vanuit groeikracht en een inclusieve manier van werken wordt een systeem opgezet waarbij de kwetsbare jongeren verbonden raken met andere mensen in de samenleving.  (Flyer Kiezel Prof)

 

Jeugddorp vzw (Bonheiden) – Project: MeEander

Jeugddorp vzw richt zich in het project MeEander tot instellingsverlaters, waarbij vaak spraken is van thuis- en/of dakloosheid.  In hun deelwerking Kaizen werd een methodiek uitgewerkt die jongeren mee begeleidt doorheen hun traject richting zelfstandig wonen. Het doel is de toekomst van de jongere beter en sterker maken en hun geloof in de maakbaarheid van hun traject te versterken. Gedurende zes maanden tot een jaar verblijven de jongeren op een studio waar ze professionele begeleiding (trajectbegeleider) krijgen op hun weg naar autonomie. Vanuit samenwerking, onder meer met het JAC en het OCMW, worden bruggen geslagen tussen de jeugdhulp en de volwassen hulpverlening.

 

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen/De Aanzet (Mechelen) – Project: Een integrale en methodische begeleiding voor tienermoeders

Het project Een integrale en methodische begeleiding voor tienermoeders, getrokken door Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, vertrekt vanuit de methodiek netwerkgerichte begeleiding op basis van de principes van Eigen Kracht-Conferenties en oplossingsgericht werken. Het uitgangspunt is het creëren van een actief en betrokken zorgnetwerk rondom de jongeren. Er wordt gewerkt rond de dimensie “ouder zijn”. Aanvullend worden de jonge vrouwen ook ondersteund vanuit de Amberbegeleiding door het CKG en kunnen zij beroep doen op de inclusieve kinderopvang 38 VOLT. Er wordt door deze samenwerking ingezet op het goed verlopen van de transitie van de jonge ouders.

 

Vzw De oever  (Hasselt) – Project: Krachtmolen

Het project Krachtmolen werk aan de hand van de methodiek Missing link, een wetenschappelijk onderbouwde integrale begeleidingsmethodiek. Vzw De Oever en Arktos slaan de handen in elkaar en richten zich in dit project tot moeilijk bereikbare jongeren. Het project zet in op het uitbouwen van een toekomst, onder meer op de domeinen werk, school, zinvolle tijdsbesteding en het uitbouwen van een persoonlijk steunnetwerk. De jongere zit aan het stuur van zijn eigen traject en wordt ondersteund door zijn begeleider die zijn trajectgezel is. Door middel van individuele coaching en groepsvorming werken de jongeren samen met hun trajectgezel aan hun toekomt.

 

Vzw Oranjehuis (Heule) – Project: JUMP!

Het project JUMP!, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties getrokken door vzw Oranjehuis, werkt vanuit de methodiek Dedicated actie. Ze richten zich op jongeren die uitstromen in de verschillende sectoren van de jeugdhulp. Het project wil een aanbod doen aan de wachtende jongeren, die zonder dit project vaak maandenlang moeten wachten op de gepaste ondersteuning. Door middel van een snelle, laagdrempelige opstart en dito traject, worden de jongeren begeleid op zoek naar een meer stabiele woonvorm in de samenleving. Er wordt vertrokken vanuit de vragen en noden van de jongeren. Vanuit samenwerking met verschillende partners, die steunt op wederzijds engagement, gedeelde zorg en continuïteit, wordt gedacht buiten de bestaande structuren, aanbod en modules.