Cera-Rubiconproject

Printervriendelijke versiePDF version

Cera-Rubicon zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na 18 jaar!

Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond willen samen bruggen bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp om de voortzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren. Vijf actieprojecten in Vlaanderen en Brussel werden in de loop van 2018 geselecteerd met als doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. Dit gebeurt koepeloverschrijdend en er wordt gestreefd naar eventuele beleidsmatige veranderingen en aangepaste regelgeving naar aanleiding van de resultaten.

Het Cera-Rubicon project wordt georganiseerd door 3 projectpartners:

  • Cera: de projecthouder van het project die financieel ondersteunt en op gebied van communicatie.
  • Cachet vzw: zij vertegenwoordigen de belangen, vragen en noden van de jongeren doorheen het project.
  • Vlaams Welzijnsverbond: de trekker van het project

De projecten gingen van start met een kick-off op 26 september 2018 en zouden aanvankelijk 2 jaar ondersteund worden. Omwille van corona werd de projectduur verlengd tot eind 2021.