Staf sector KO

Printervriendelijke versiePDF version

 

DEVOS Barbara 
Stafmedewerker kinderopvang
barbara.devos@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 42
Gsm 0491 56 89 78

Taken:

 • aanspreekpunt buitenschoolse opvang
 • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning

MARIS Ellen 
Stafmedewerker kinderdagopvang
ellen.maris@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 40
Gsm 0477 92 74 65

Taken:
 • aanspreekpunt gezinsopvang
 • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning

SEGERS Mieke
Sectorcoördinator jeugdhulp en gezinsondersteuning en kinderdagopvang
mieke.segers@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 44
Gsm 0473 74 78 61

Taken:

 • vertegenwoordiging van de sectoren JG en KO
 • subsidie en erkenning
 • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning
 • leden
 • coördinatie

VAN DEN BRANDE Ann
Stafmedewerker kinderdagopvang
ann.vandenbrande@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 21
Gsm 0498 91 29 98

Taken:

 • aanspreekpunt groepsopvang baby’s en peuters
 • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning