Staf sector JG

Printervriendelijke versiePDF version

SEGERS Mieke
Sectorcoördinator jeugdhulp en gezinsondersteuning en kinderdagopvang
mieke.segers@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 44
Gsm 0473 74 78 61

Taken:

  • vertegenwoordiging van de sectoren JG en KO
  • subsidie en erkenning
  • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning
  • leden
  • coördinatie

VAN DEN HOVE Eddy 
Stafmedewerker jeugdhulp en gezinsondersteuning
eddy.vandenhove@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 23
Gsm 0474 32 78 51

Taken:

  • subsidie en erkenning
  • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning

VAN NIEUWENHOVE Leen 
Stafmedewerker jeugdhulp
leen.vannieuwenhove@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 24
Gsm 0473 56 44 15

Taken:

  • subsidie en erkenning
  • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -ondersteuning