Intersectorale Staf

Printervriendelijke versiePDF version

 

BEIRENS Linda
Stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning
linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 31
GSM 0491 56 89 76

Taken:

 • kwaliteitszorg
 • ondersteuning en coördinatie projecten: diversiteit, MVO, zorginnovatie, kwaliteit, medewerkersbeleid, …
 • rapportering en ondersteuning van bureau, raad van bestuur, algemene vergadering en ad hoc initiatieven

CLAEYS Lieve
Stafmedewerker communicatie
lieve.claeys@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 43
GSM 0473 29 11 97

Taken:

 • interne en externe communicatie

DEGRANDE Veerle
stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25
GSM 0497 79 33 50

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

DE LOOZE Steven
stafmedewerker financieel beleid
steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be 
Tel. 02 507 01 22
GSM 0498 29 19 06

Taken:

 • subsidiëring
 • financiële analyse
 • VIPA
 • medewerkerskengetallen

DE ROO Madeleen
stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25
GSM 0491 56 89 77

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

LUYTEN Ilse
Stafmedewerker beleidsondersteuning en vrijwilligerswerk
ilse.luyten@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 39
GSM 0492 23 22 03

Taken:

 • beleidsondersteuning
 • vrijwilligerswerk

VANHUMBEECK Mark
stafmedewerker Welzijnsgericht ondernemen
mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 0129
GSM  0491 72 03 12

 

Taken:

 • beleidsvoorbereiding
 • beleidsontwikkeling
 • beleidsondersteuning