Intersectorale staf

Printervriendelijke versiePDF version

 

BEIRENS Linda
Stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning
linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 31
Gsm 0491 56 89 76

Taken:

 • kwaliteitszorg
 • ondersteuning en coördinatie projecten: diversiteit, MVO, zorginnovatie, kwaliteit, medewerkersbeleid …
 • rapportering en ondersteuning van bureau, raad van bestuur, algemene vergadering en ad-hoc-initiatieven

DANEELS Tobias
Stafmedewerker communicatie en beleidsondersteuning
tobias.daneels@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 43
Gsm 0486 14 88 13

 

Taken:

 • interne en externe communicatie
 • homepage
 • persberichten en -relaties

DEGRANDE Veerle
Stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25
 

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

DE LOOZE Steven
Stafmedewerker financieel beleid
steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be 
Tel. 02 507 01 22
Gsm 0498 29 19 06

Taken:

 • subsidiëring
 • financiële analyse
 • VIPA
 • medewerkerskengetallen

DE ROO Madeleen
Stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

DE VOS Joke
Stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25

 

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

DIDDENS Kristof
Stafmedewerker Gegevensdeling en digitalisering
kristof.diddens@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 37
Gsm 0495 60 78 75

Taken:

 • gegevensdeling
 • digitalisering

FREDERICKX Aagje
Stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning
aagje.frederickx@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 39
 

Taken:

 • beleidsondersteuning
 • vrijwilligerswerk

SABBE Bart
Stafmedewerker beleidsondersteuning

Tel. 02 507 01 29
Gsm  0497 45 33 06

 

Taken:

 • beleidsvoorbereiding
 • beleidsontwikkeling
 • beleidsondersteuning
 • geïntegreerde zorg
 • eerstelijnszones