Barema's 331 KO

Printervriendelijke versiePDF version

U vindt hier de meest recente barema's zoals van toepassing aan de index van 01/06/2022.

Verduidelijking bij de onderstaande bestanden:

  • Loonbarema's voor kinderopvang trap 2A van toepassing vanaf 1 juni 2022: 2022-06-01 Barema's 331 KO.xlsx

  • Loonbarema's voor kinderopvang trap 2B van toepassing vanaf 1 juni 2022: 2022-06-01 Barema's in uitvoering van de bijzondere cao van 22 december 2014 gewijzigd door de cao van 20 oktober 2021.xlsx

  • Geïndexeerde barema's FCUD vanaf 1 juni 2022: 2022-06-01 Barema FCUD.xlsx

  • Excelblad voor berekening barema loon kinderbegeleiders IBO na verhoging VIA 6: 2022-06-01 Berekening loon kinderbegeleiders IBO.xlsx

  • Loonelementen i.k.v. werknemersstatuut onthaalouders: Werknemersstatuut loonelementen.xlsx

Downloads