Barema's 331 KO

Printervriendelijke versiePDF version

U vindt hier de meest recente barema's zoals van toepassing aan de index van 01/06/2024.

Verduidelijking bij de onderstaande bestanden:

  • Loonbarema's voor kinderopvang trap 2 van toepassing vanaf 1 juni 2024

  • Geïndexeerde barema's FCUD vanaf 1 juni 2024

  • Excelblad voor berekening loon kinderbegeleiders IBO met VIA 6 correctiereserve

  • Loonelementen i.k.v. werknemersstatuut onthaalouders

Downloads