Kwaliteitsvolle verslaggeving in de hulpverlening, 21 mei, GENT

Printervriendelijke versiePDF version

In hulpverlening maakt men zeer veel gebruik van informatie-uitwisseling, zowel mondeling als schriftelijk. Vaak vraagt men aan hulpverleners om informatie te delen via schriftelijke verslaggeving. Deze vormingsdag beoogt je te ondersteunen om tot ‘kwaliteitsvolle’ verslaggeving te komen in de uitvoering van je opdracht als hulpverlener.

We bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin en de (brede) context. Vanuit onze specifieke opdracht hierin zoeken we hoe deze hulpverlening er moet uitzien. Wat is het kader van de hulpverlening? Waaraan werken we? Op welke manier doen we dat? Wat loopt goed? Wat kan anders? Wat zouden we (liefst) willen bereiken?

Over deze concrete hulpverlening en de gang van zaken ‘moeten’ we schriftelijk verslag uitbrengen. Aan onze collega’s, aan onze opdrachtgevers, aan doorverwijzers. Maar hoe doen we dat en vooral, hoe doen we dat in wat essentieel is en wat ‘to the point’ is?

We gaan tijdens deze vormingsdag vooral stil staan bij een visie met betrekking tot schriftelijke verslaggeving, het belang van (verbindende) taal, het deontologisch aspect van schriftelijke verslaggeving vanuit onze opdracht en tot slot … hoe doen we dit op een beknopte en tot de essentie omschreven manier.

Meer info: http://jo-in.be/vorming/kwaliteitsvolle-verslaggeving-de-hulpverlening

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.