Een mozaïek van herinneringen

Printervriendelijke versiePDF version

Deskundigheidstraining creatief werken met levensverhalen

Tijdens deze vijfdaagse leer je op een creatieve manier hoe je als begeleider/coach op zoek kunt gaan naar het levensverhaal van individuele mensen of van mensen in groep, waarbij je niet alleen als expert maar ook als vertrouwenspersoon en begeleider fungeert.
Daarnaast leer je a.d.h.v. talloze creatieve methodieken en schrijfoefeningen hoe je mensen kan ondersteunen bij het schrijven/vormgeven van hun levensverhaal.

Doelgroep

Levensverhaalschrijvers, schrijfdocenten, personen die werken met levensverhalen van (oudere) volwassenen (zoals maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, agogen, opvoeders, gerontologen, ergotherapeuten, animatoren, leefgroepbegeleiders, trajectbegeleiders,…)

PROGRAMMA

Thema's:

Jezelf als architect van jouw levensverhaal.
Rol als begeleider/coach in het werken met het levensverhaal van een ander.
Inzichten en theorieën als kader om te werken met het levensverhaal.
Bouwstenen voor het schrijven van het levensverhaal.
Basistechnieken autobiografisch schrijven.
Tips om mensen individueel of in groep te ondersteunen bij het schrijven/vormgeven van het levensverhaal.
De kracht van vragen stellen onder de knie krijgen.
Creatief aan de slag met het levensverhaal: werken met basisemoties, levenslijnen, genogrammen, sociogrammen, waardenbomen,…
De (oudere) volwassene wordt centraal gesteld aan de hand van zijn sterktes, mogelijkheden, talenten, dromen en competenties. Er wordt niet alleen ingezet op het verleden en het heden. Ook de blik naar de toekomst komt aan bod.

Verdere informatie kunt u terugvinden op https://www.odisee.be/nl/moza%C3%AFekvanherinneringen