Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

Printervriendelijke versiePDF version

Hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg? Het wekt veel emoties los voor kinderen, familie en vrienden om een zieke of oudere te moeten (laten) fixeren of afzonderen.
Omwille van de veiligheid van zowel de zieke als de omgeving, wordt er toch soms overgegaan tot dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit gebeurt zowel thuis, door mantelzorgers en thuisverzorgers, als in rust - verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.
Vrijheidsbeperking dient steeds gesitueerd te worden in het breder kader van het individueel behandelingsplan van een patiënt. Belangrijk hierbij is dat de beleving van deze persoon centraal staat.
In de vorming staan we stil bij het doel van vrijheidsbeperkende maatregelen en bij de praktische mogelijkheden. Via praktijkcasussen ontdekken we de diverse mogelijkheden die we zelf kunnen toepassen.

10 maart 2020 van 9u30 tot 16u30
Opleidingslokaal, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
Begeleiding: Ilse De Schrijver (Innofix)
€ 100 (incl. broodjeslunch)
+ KMO port.

Inschrijven: www.zorgsaam.be