7/03 en 8/03/2022 - Project ImPACT - Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6447/project-impac...

Inhoud
ImPACT (Improving Parents as Communications Teachers) is een wetenschappelijk onderbouwd oudertrainingsprogramma dat ontwikkeld werd door prof. Brooke Ingersoll en Anna Dvortcsak. Het leert ouders van jonge kinderen met een autismespectrum-stoornis technieken aan die de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kinderen stimuleren in het dagdagelijkse leven. Het programma kan zowel individueel (met 1 gezin) als in groep (met 6 à 8 gezinnen) aangeboden worden. In de workshop komen beide modules aan bod.

Tijdens dag 1 van de workshop oefenen we de technieken in die gebruikt worden om de sociaal-communicatieve vaardigheden te stimuleren. Op dag 2 gaan we dieper in op hoe deze technieken aan ouders geleerd kunnen worden.

Deelname aan deze tweedaagse workshop vereist het vooraf doornemen van een ‘online tutorial’ (van ongeveer 8-10 uur) in het Engels als basis. Dit omdat we de workshop voornamelijk willen besteden aan interactieve oefeningen (rollenspel, case studie, sessie-planning, probleem-oplossend denken, discussie, enz.). Indien u uw deelname aan de workshop annuleert nadat u reeds gestart bent met de online tutorial, wordt de kost voor het gebruik van de tutorial aangerekend (dit komt neer op een bedrag dat overeenstemt met 75 dollar).

Let wel: dit programma vertoont gelijkenissen met het ‘More than words® Hanen’ programma®, zodat de workshop misschien minder nuttig is voor logopedisten die hierin werden getraind.

Door wie?
Dr. Sara Van der Paelt

Klinisch psycholoog en postdoctoraal onderzoeker
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, UGent

Sara is officieel erkend als trainer in het ImPACT-programma en deed al verschillende studies naar de effectiviteit van dit behandelingsprogramma.

Dit is een initiatief van Sig i.s.m. UGent

Voor wie?
Voor hulpverleners die werken met gezinnen met een kind met ASS.

Over wie?
0 tot 6 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.