4/02/2022 - Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven?

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6519/hoe-leer-je-k...

Inhoud
Volgens de evidence-based richtlijnen heeft ruim 30 procent van de kinderen problemen met het leren schrijven. Een groot deel van deze kinderen wordt vlot geholpen, maar 12 tot 27 procent wordt gediagnostiseerd met een schrijfstoornis (Oevervelde e.a., 2011). Voor kinderen die het voorbereidend schrijven (kleuter) en het aanvankelijk schrijven (1ste graad lager onderwijs) moeilijk aanleren en automatiseren, werkte de gastspreekster van deze studiedag een eigen methodiek uit.

Tijdens deze studiedag leer je de richtlijnen voor (motorische) schrijfproblemen kennen. Je leert volgens deze richtlijnen denken en handelen. Je denkt na over klasdifferentiatie. Je maakt kennis met de voorgestelde methodiek en wordt aan het denken gezet om deze te gebruiken in je werkcontext.

We werken met voorbeelden uit de praktijk en gaan in op concrete vragen van de deelnemers.

Het is de bedoeling er een interactieve studiedag van te maken.

Door wie?
Isabelle Vandevyvere
Arteveldehogeschool Gent & eigen ergo-praktijk
Ergotherapeut
www.groeiennaarjezelf.be

Voor wie?
Voor zorgverleners, therapeuten en leerkrachten die (motorische) schrijfproblemen bij kinderen doeltreffend willen aanpakken

Over wie?
3 - 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.