28/02/2022 - De impact van negatieve ervaringen en verstoorde relaties in de kindertijd op de ontwikkeling

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6360/de-impact-van...

Inhoud
In het eerste deel van deze studiedag komt wetenschappelijk onderzoek aan bod van de laatste decennia. Dit toont overtuigend aan dat zogenaamde adverse childhood experiences (ACE; in het Nederlands: negatieve ervaringen in de kindertijd of NEK) tijdens de eerste levensjaren een ernstige risicofactor vormen in de ontwikkeling van psychopathologie. Hoe meer negatieve ervaringen (zoals druggebruik van een ouder, fysieke mishandeling, enz.) een jong kind meemaakt, hoe dramatischer het effect. Hulpverleners op alle lijnen en in alle sectoren hebben een belangrijke functie in het detecteren van gezinnen-at-risk en het zoeken van de juiste ondersteuning om gezinnen weer op de rails te krijgen.

Een tweede deel gaat in op relaties tussen ouders en kinderen, die onder druk kunnen komen te staan. Er ontstaan dan soms zorgwekkende interactiepatronen. Deze patronen worden belicht.

We combineren een theoretische uiteenzetting met actieve participatie van de deelnemers en casusbespreking, oefeningen, enz.

Door wie?
Magda Van Hee

Psycholoog/psychotherapeut UKJA
Lector in de opleiding professionele bachelor orthopedagogie op AP Hogeschool

Voor wie?
Alle hulpverleners die werken met kinderen en jongeren; voorkennis is niet vereist

Over wie?
0 tot 3 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.