25/04/2024 – ICOBA-vorming: Constructief van mening verschillen als basis voor meer welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

In deze vorming leer je constructief van mening te verschillen, de ander te overtuigen en basistips om succesvol te onderhandelen. Zeker handig tijdens het sociaal overleg. Inhoudelijk ligt de focus op het op de agenda krijgen van grensoverschrijdend gedrag en op het uitwerken van maatregelen om dit thema preventief en curatief aan te pakken, ze levendig te houden en daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

WANNEER EN WAAR
do 25 april 2024 09:30-17:00 – Het Roze Huis - Ingang via café Den Draak of via Grote Hondstraat - Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

PROGRAMMA
Het is niet zo moeilijk om een discussie te laten ontsporen. Soms weet je op voorhand al dat een voorstel of vraag tot vuurwerk zal leiden. Hoe komt dat eigenlijk? Wat vormt het brandhout, de vonk en zuurstof voor een oplaaiende discussie?

In deze opleiding leer je constructief van mening te verschillen, de ander te overtuigen en basistips om succesvol te onderhandelen.

Naast de redenen van ontsporing, kijken we in deze sessie vooral naar de mogelijkheden om de onderhandelingstrein op de rails te krijgen en te houden. We gaan dieper in op hoe je als lid van het sociaal overleg het thema grensoverschrijdend gedrag op de agenda van je organisatie krijgt en daarbij het oor krijgt en houdt tijdens een vergadering. Je krijgt ook zicht op waarom discussies soms zo makkelijk ontsporen en hoe je een goede onderhandelaar kan worden zonder dat één van de partijen het gevoel heeft het onderspit te moeten delven.

Verder gaat deze opleiding in op hoe je binnen het sociaal overleg werkt aan een geslaagd welzijnsbeleid en hoe je een stappenplan opstelt om maatregelen te nemen en te implementeren.

Met elk van de onderdelen ga je interactief aan de slag door te oefenen en ervaringen uit te wisselen. Zo ondervind je aan den lijve wat wél werkt en hoe je dit in je dagelijkse praktijk kan gebruiken.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Interactieve vorming met presentatie gelardeerd met groeps- en individuele opdrachten.

VOOR WIE
Vakbondsafgevaardigden, directieleden, HR-medewerkers, leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

OVER DE LESGEVER
Annick Alders is jurist bij Cautius en gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van arbeidsveiligheid. Haar passie voor welzijn op het werk uit zich in adviesverlening op juridisch vlak, maar ook door samenwerking met de bedrijfsleiding. Zij zorgt voor de uitwerking van een gedragen welzijnsbeleid en organiseert sensibiliseringsacties, training en opleiding om de werkplek duurzaam, werkbaar en efficiënt te houden. Haar opleiding tot oplossingsgericht counselor komt haar daarbij van pas.

Na bijna 20 jaar in de zakenadvocatuur begrijpt Annick het moeilijke evenwicht tussen economie en psychosociaal welbevinden. Ze weet dat zowel werkgevers als werknemers concrete tools en oplossingen willen, in plaats van problemen en beperkingen.
Annick publiceert geregeld over de materie bij Kluwer en doceert hierover onder meer bij het Veiligheidsinstituut, AP Hogeschool en de Universiteit Antwerpen.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25828

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.