21/10/2021 - De leidinggevende rol als complementaire rol

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6156/De-leidinggev...

Tijdens deze opleiding wordt op interactieve wijze een visie op leiderschap ontwikkeld. Een visie die gebaseerd is op vertrouwen en dienstbaarheid. Deze visie op leiderschap wordt gedestilleerd naar een professionele norm voor leidinggevenden.

We voorzien eerst een tweedaagse, aangevuld met een terugkomdag na een zestal weken. Waar de tweedaagse een inhoudelijk programma kent dat interactief wordt uitgewerkt, vertrekt de terugkomdag louter vanuit ervaringen van de deelnemers met de voorgestelde kaders. Tijdens de eerste twee dagen werken we een oriënterend kader uit. De volgende thema’s komen hierbij aan bod:

Organisatie, missie-realiserende teams en leiderschap
Aansturen, expliciteren en monitoren
Aansturen, wanneer wel en wanneer niet
De verhouding tussen aansturing en ondersteuning
Van aansturen naar ontwikkeling van professionele norm voor het team
De professionele norm voor de leidinggevende
Dilemma’s voor leidinggevenden
Professionele communicatie
Opzetten van een feedbackcultuur
Soorten leiderschap

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.