17 oktober 2024 - Studiedag samen duurzaam onderweg

Printervriendelijke versiePDF version

Escala VZW Studiedag, Samen duurzaam onderweg. Duurzaamheid in verenigingen zonder winstoogmerk (VZW's) is van toenemend belang geworden, zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als vanuit het perspectief van de VZW zelf. 

Doelgroepen: bestuurders, directies, diensthoofden en stafmedewerkers van vzw’s, management, financiële en juridische profielen. Voor vzw’s uit diverse sectoren: zorg, onderwijs en andere maatschappelijke activiteiten. Leermethode: diepgravende leermomenten met mogelijkheid tot vraagstelling, met topsprekers, de digitale presentaties worden u vooraf bezorgd, met diverse netwerk- en pauzemomenten, samen lunchen, tegelijk afstand nemen en zoeken naar toepassingen in de eigen organisatie.

Op donderdag 17 oktober 2024 plannen we een nieuwe vzw Studiedag nu eens te Escala Gent ter afwisseling. Alle info: https://escala.be/events/vzw-studiedag-samen-duurzaam-onderweg

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.