16 en 30 november 2021 & 15 en 29 maart 2022 - Bind-Kracht vorming 'Krachtgericht onthaal'

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.kdg.be/vormingsaanbod/krachtgericht-onthaal
> Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 16 en 30 november 2021 & dinsdag 15 en 29 maart 2022

Hoe hou je het hoofd koel en het hart warm?
Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers.

Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht.
- Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal?
- Hoe kunnen we lastige situaties ontmijnen?
- Hoe buigen we het risico op afhankelijkheidsversterking om naar een proces van autonomieverhoging in dialoog?

Deze tweedaagse vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar de cursisten/hulp- en dienstverleners mee geconfronteerd worden. De vorming is een boeiend proces in ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld.

De interactie tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede-ervaring) en de cursisten is hierbij een centrale werkvorm, wat leidt tot een beklijvend ervaringsgericht leren en groeien in dialoog.
Het programma wordt dynamisch ontwikkeld op het ritme van de groep.

>> Voor wie?
De doelgroep die we beogen zijn hulp- en dienstverleners die mensen in armoede en kwetsbaren met een multi-problematiek onthalen in hun werking.

>> Programma
> Dag 1
Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
Het belang van de eerste indruk: Oefenen met eigen onthaalervaringen
Reflectie op basishouding
Organisatorische principes voor goed onthaal

> Dag 2
Werken aan vraag- en aanbodverduidelijking op basis van krachtgerichte vragen
Positief herkaderen en verbindende communicatie: in dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming
Verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding
Oefenen op invoegen en toevoegen
Krachtgerichte interventies

>> Thema's
- het belang van de eerste indruk
- werken aan vraag- en aanbodverduidelijking
- samen uitklaren en onder woorden brengen
- zoeken naar een volgende stap
- verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding

>> Praktisch
> Wanneer? De vorming vindt tweemaal plaats tijdens academiejaar 2021-2022:
- Op dinsdag 16 november en 30 november 2021
- Op dinsdag 15 maart en 29 maart 2022
> Locatie? De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
> Trainer? Aafje De Wacker, samen met enkele coaches
> Prijs? 220 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

https://www.kdg.be/vormingsaanbod/krachtgericht-onthaal

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.