15/06/2023 Op een professionele manier leren chatten met je doelgroep - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Na deze vorming kan de deelnemer:
- de visie en positionering van chathulp in de eigen organisatie uittekenen
- de verschillende aspecten van een chathulpverlening
- op een professionele manier chathulp inzetten in de eigen praktijk.

Programma:
Blended hulpverlening, de combinatie van face-to-face contacten en online contacten, wordt steeds meer het nieuwe normaal. Maar hoe kan je dat nu op een professionele manier aanpakken?
Deze vorming richt zich op de manier waarop het chatten professioneel ingezet kan worden in het blended werken binnen welzijns-, zorg en sociaal werk organisaties.

Er wordt stilgestaan bij:
- visie en positionering van chathulp in je organisatie (hoe kijkt jouw organisatie naar chathulp en op welke manier wordt dit (of kan dit) ingezet (worden) in de zorg- en hulpverlening die je nu doet
- verschillende fases in een chathulpgesprek
- verschillende actoren in een chatgesprek
- taal, tekst, tekens, tempo en deontologie in een chatgesprek
- aanpak specifieke en moeilijke gesprekken.

Sectoren:
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337), Federale Gezondheidsdiensten, Gezinszorg,
Kinderopvang, Lokale Diensteneconomie, Maatwerkbedrijven - BWP, Maatwerkbedrijven - SWP, Opvoedings -en huisvestingssector,
Ouderenzorg, Revalidatiecentra, Socioculturele sector, Thuisverpleging, Vlaamse Welzijnssector, Ziekenhuizen

Opleider:
Arteveldehogeschool vzw

Locatie:
Online

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/20271

Organisatie:
VIVO en FeBi

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.